dabocaiqq
dabocaiqq
2019-10-04 18:07
采纳率: 66.6%
浏览 490

Python怎么产生有序的固定的一组5个随机数出来,具体到代码

Python怎么产生有序的固定的一组5个随机数出来,具体到代码谢谢

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • wojiushiwo945you
  毕小宝 2019-10-05 07:14
  已采纳

  可以用 numpy 模块的随机数,直接生成一个长度固定的随机数组,参考 demo:

  import numpy as np
  datacount=5
  datas=np.random.randint(0,50,size=datacount)
  print ' ------len--------------'
  print datas
  
  点赞 评论

相关推荐