qq_41365104
2019-11-11 10:21
采纳率: 75%
浏览 571
已采纳

js输出自动换行<br>没有效果

for (var i = 1; i var dateStr = year + "-"+month + "-" +(i+1);
if ((i+1) == day) {
dateStr += " 今天";
}
x += "

" +i+"
";
}
$('#a').html(x+"
");
});

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • dabocaiqq 2019-11-11 10:33
  已采纳
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 毕小宝 2019-11-11 14:11

  代码看不完整,F12 看看浏览器有没有报错。

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题