Asiky
2019-12-03 12:43
采纳率: 100%
浏览 258
已采纳

用jQ能不能替换动态span里面的内容,当内容是4的时候替换为a,当内容是5的时候替换为b?

<span class="nnews_lb_title_TypeId">4</span>
<span class="nnews_lb_title_TypeId">5</span>
<span class="nnews_lb_title_TypeId">4</span>
<span class="nnews_lb_title_TypeId">5</span>
<span class="nnews_lb_title_TypeId">5</span>
<span class="nnews_lb_title_TypeId">5</span>
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 拾年丶不久 2019-12-03 16:31
  已采纳
  $(".nnews_lb_title_TypeId").each(function(){
  var thisVal = $(this).text().trim();
  if( thisVal=="4"){
  $(this).text("a");
  }else if(thisVal == "5"){
  $(this).text("b");
  }
  })
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题