xuchun18
2020-07-11 17:19
采纳率: 100%
浏览 1.6k

lua如何检测字符串或变量内是否包含指定字符或数字

如题
lua如何检测字符串或变量内是否包含指定字符或数字
求这个命令。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 中国南方航空7509 2020-07-13 09:41
  已采纳

  如果我没理解错的话大概是这样的:

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    string text,target;
      cin>>text>>target;
      if(text.find(target)!=text.npos)
         cout<<"包含"<<target<<endl;
      else
        cout<<"不包含"<<target<<endl;
  }
  
  
  点赞 打赏 评论
 • 浴火_凤凰 2020-07-11 19:46
  print(string.find("hello123","123"))
  print(string.find("hello123","he3"))
  

  存在的话 返回索引 不存在返回nil

  点赞 打赏 评论
 • if string.match(string, strf("你的字符", 要查找的字符)) then

  点赞 打赏 评论
 • SmyVSM_sea 2020-07-12 17:22

  a::match("123")
  a是字符串,123是你要检测的内容

  点赞 打赏 评论

相关推荐