2 namedajipai namedajipai 于 2016.03.03 13:54 提问

VB语言一个关于字符串组合的程序

这样的数字构成的字符串在VB中怎么穷举?
12*5*
输出12051 12052 ... 12959

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.03 15:31
已采纳

for i = 0 to 9
for j = 0 to 9
print "12" & i & "5" & j
next
next

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!