xpath获取多个a标签的值
 <div class="z_dh">
 <div class="z_dhk">
  <ul>
   <li><img src="/images/b01.jpg" width="57" height="58" /><a href="/">网&nbsp;&nbsp;站<br />首&nbsp;&nbsp;页</a></li>
   <li><img src="/images/b02.jpg" width="57" height="58" /><a href="/lianzhengjianshe/">廉政建设</a><a href="/xingzhengzhifa/">行政执法</a></li>
   <li><img src="/images/b03.jpg" width="57" height="58" /><a href="/falvfagui/">法律法规</a><a href="/falvbaike/">法律百科</a></li>
   <li><img src="/images/b04.jpg" width="57" height="58" /><a href="/lvshizhitan/">律师之谈</a><a href="/fajianzhisheng/">法检之声</a></li>
   <li><img src="/images/b05.jpg" width="57" height="58" /><a href="/changyongwenshu/">常用文书</a><a href="/hetongfanben/">合同范本</a></li>
   <li><img src="/images/b06.jpg" width="57" height="58" /><a href="/lvshi/">律&nbsp;&nbsp;师</a><a href="/lvsuo/">律&nbsp;&nbsp;所</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<div class="ze_dh"><a href="/jinrongjiufen/">金融纠纷</a>|<a href="/gongsishiwu/">公司实务</a>|<a href="/dichanjiufen/">地产纠纷</a>|<a href="/zhishichanquan/"> 知识产权</a>|<a href="/xingshianjian/">刑事案件</a>|<a href="/yiliaoshigu/"> 医疗事故</a>|<a href="/jiaotongshigu/">交通事故</a>|<a href="/laodongzhengyi/">劳动争议</a>|<a href="/minshijiufen/">民事纠纷</a>|<a href="/hunyinjicheng/">婚姻继承</a>|<a href="/guojimaoyi/">国际贸易</a>|<a href="/falvguwen/">法律顾问</a>
</div>
qq_42182742
ShakaW 你好,不知道最后你是怎么解决的,刚接触爬虫,有很多不懂
一年多之前 回复

2个回答

xpath用下面得到所有的a标签,然后再循环获取各个的值

 ".//a"

如果你要获取列表中的a标签,可以 ‘//li/a/text()’ 整个页面的用 ‘//a/text()’

BOUBING112
HelloNBA 不行的,我是2个div下面的
3 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐