xuan_yuan_01
xuan_yuan_01
2017-10-11 01:01

LLVM修改stackprotector.cpp

  • clang
  • llvm

我修改了LLVM的stackprotector.cpp文件后使用clang -fstack-protector编译,为什么没有改变?怎样使用固定寄存器存储自己要存的内容?怎样让返回地址参与运算?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

0条回答

为你推荐

换一换