yeziqivei
2017-11-23 03:29
采纳率: 50%
浏览 5.3k

如何改变百度地图api中的比例尺字体、大小和颜色?

js中添加比例尺坐标如下,但不知如何如何修改字体颜色等,想要改成18px,Yahei UI,#abb5e5

var top_left_control = new BMap.ScaleControl({ anchor: BMAP_ANCHOR_TOP_LEFT, offset: new BMap.Size(150, 840) });
map.addControl(top_left_control);

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

5条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题