ε..ε 2021-05-13 20:48 采纳率: 50%
浏览 103
已采纳

python 类编程题

初学python,希望能得到可实现的代码!题目如下:

 

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 冷寒越 2021-05-14 00:35
  关注
  count = 10
  
  print("竞赛报名剩余名额:%d,目前无人报名。"%count)
  
  jingsai_list = []
  zu_num = 0
  while count != 0:
    num = 0
    zu_num += 1
    name_list = []
    while num < 3:
      name = input("请输入报名学生姓名:")
      name_list.append(name)
      num += 1
      count -= 1
      if num == 3:
        print("本组参赛人员已满3人,本组报名结束!")
        group = '第%d组' % zu_num
        x = {group: name_list}
        jingsai_list.append(x)
        print("至目前为止竞赛报名剩余名额:%d,目前报名小组人员如下:%s。" % (count, str(jingsai_list)))
      else:
        ensure = input("是否继续报名?(按Y确认继续)")
        if ensure == "Y" or ensure == 'y':
          if count == 0:
            print("本次参赛人员已满10人,本组报名结束!")
            group = '第%d组' % zu_num
            x = {group: name_list}
            jingsai_list.append(x)
            print("至目前为止竞赛报名剩余名额:%d,目前报名小组人员如下:%s。" % (count, str(jingsai_list)))
          else:
            continue
        else:
          group = '第%d组' % zu_num
          x = {group: name_list}
          jingsai_list.append(x)
          print("至目前为止竞赛报名剩余名额:%d,目前报名小组人员如下:%s。" % (count, str(jingsai_list)))
          break
  

  大概写了下    里面有两个地方没处理    学生名字非空没处理    提示输名字时可以不输名字 但也算人头   然后就是输出格式没处理    有点冗繁   有兴趣可以整理收拾下           好像没完全按题目给出的输出     改改就好了   睡觉  有点晚了  哈哈

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 打开软件提示错误:failed to get wglChoosePixelFormatARB
 • ¥30 电脑误删了手机的照片怎么恢复?
 • ¥15 (标签-python|关键词-char)
 • ¥15 python+selenium,在新增时弹出了一个输入框
 • ¥15 苹果验机结果的api接口哪里有??单次调用1毛钱及以下。
 • ¥20 学生成绩管理系统设计
 • ¥15 来一个cc穿盾脚本开发者
 • ¥15 CST2023安装报错
 • ¥15 使用diffusionbert生成文字 结果是PAD和UNK怎么办
 • ¥15 有人懂怎么做大模型的客服系统吗?卡住了卡住了