wu_chen_
CG无辰
2019-03-24 22:15
采纳率: 33.3%
浏览 742

vs2017正确程序报错,代码C2106

图片说明
程序:
#include
int main()
{
int a, b, c;

scanf("%d,%d,%d", &a, &b, &c);
if (a == b && b == c)
  printf("The three number is equal!!!");
else
  printf("The three number isn't equal!!!");

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  发生错误的代码在 consoleapplication1.c
  这个程序没有错误
  图片说明

  点赞 评论
 • weixin_39356793
  weixin_39356793 2019-03-25 07:12

  确定vs2017里面有c的模板吗?不是c++环境,我这边没有反正。

  点赞 评论

相关推荐