Python2109
2021-12-17 10:47
采纳率: 66.7%
浏览 9
已结题

递归程序运行出错,是不是递归有最高限?

img

img

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • chuifengde 2021-12-17 10:50
  最佳回答

  查看递归最大深度:

  import sys
  
  l = sys.getrecursionlimit()
  print(l)
  #如想继续使用递归,可临时改一下
  sys.setrecursionlimit(10000)
  
  
  def HEJI(n):
    if n == 1 :
      return n
    else:
      return n + HEJI(n - 1)
    
  s = HEJI(999)
  print(s)
  
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报 编辑记录

相关推荐 更多相似问题