2 zhuqixing zhuqixing 于 2014.11.27 16:47 提问

Asp.net MVC 中关于添加序号的问题

Asp.net MVC 中现在列表中添加一列序号可以怎么处理呢?

2个回答

q107770540
q107770540   Ds   Rxr 2014.11.27 23:35
已采纳

controller里返回数据时:

db.table.Select((x,i)=>new{index=i+1});
devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2014.11.27 23:44

依葫芦画瓢:
int i = 0;
foreach (var item in Model)
{


@i++
@Html.LabelFor(...) //第一列
...

}

zhuqixing
zhuqixing 这个方法有用,谢谢
3 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!