marongchang555 2020-03-31 14:02 采纳率: 75%
浏览 195

三维数组 如果一维是空 则去掉这个一维所在的二维数组。

Array
(
  [0] => Array
    (
      [member_phone] => 13888888888
      [ru_order_id] => Array
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
        )

      [core_order_id] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [order_id] => 20200310183831111111

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [member_phone] => 18888888888
      [ru_order_id] => Array
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [order_id] => 20200307145555555555
            )

        )

      [core_order_id] => Array
        (
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [member_phone] => 17777777777
      [ru_order_id] => Array
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
        )

      [core_order_id] => Array
        (
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [member_phone] => 19999999999
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
        )

      [core_order_id] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [order_id] => 202003022222222222
            )

        )

    )

  [4] => Array
    (
      [member_phone] => 12222222222
      [ru_order_id] => Array
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
        )

      [core_order_id] => Array
        (
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [member_phone] => 15555555555
      [ru_order_id] => Array
        (
        )

      [order_id] => Array
        (
        )

      [core_order_id] => Array
        (
        )

    )
        )

我现在想要如果ru_order_id,order_id,core_order_id这三个值都是空的 那么我就把这条记录拿掉。如果这三个任何一个有值 则保留 我应该怎么做才能得到这个数组

 • 写回答

0条回答 默认 最新

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   悬赏问题

   • ¥70 基于模糊控制的统一混沌控制器代码
   • ¥15 有没有精通光束整形的能读懂
   • ¥15 关于#STM32#与AMG8833采用双插值算法进行热成像显示不正常的问题,如何解决?
   • ¥15 求解! 头歌操作系统 课堂练习6.1 块设备访问
   • ¥15 comsol低温等离子体射流气体摩尔分数作为初始摩尔浓度参数输入到介质管出口流注无法推进了
   • ¥15 有没有人解答51的这个问题,如何解决?(关键词-数码管)
   • ¥15 python 爬虫问题
   • ¥15 求运用模拟退火算法寻优,以下是参考我的参考代码
   • ¥15 VB6.0中OptionButton不能赋值TextBox100
   • ¥15 主窗体激活keydown事件,但是阻塞了主线程