gongzuoshi123
2015-11-29 09:03
采纳率: 25%
浏览 2.1k
已采纳

php 用递归遍历数组多维数

Array
(
[dir] => Array
(
[F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10] => Array
(
[dir] => Array
(
[F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg] => Array
(
[file] => Array
(
[0] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261903496506-1.jpg
[1] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261903556506-2.jpg
[2] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904006506-3.jpg
[3] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904076506-4.jpg
[4] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904136506-5.jpg
[5] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904196506-6.jpg
[6] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904256506-7.jpg
[7] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904316506-8.jpg
[8] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\201205261904386506-9.jpg
[9] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\2362_G_1338059108234.jpg
[10] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2362_G_1338059108234.jpg\2362_G_1338059108234.jpg.txt
)

              )

            [F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg] => Array
              (
                [file] => Array
                  (
                    [0] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\201211171543306517兰(鳄鱼皮)-1.jpg
                    [1] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\201211171543306517兰(鳄鱼皮)-2.jpg
                    [2] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\201211171543306517兰(鳄鱼皮)-3.jpg
                    [3] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\201211171543316517兰(鳄鱼皮)-4.jpg
                    [4] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\201211171543316517兰(鳄鱼皮)-5.jpg
                    [5] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\2559_G_1353138243950.jpg\2559_G_1353138243950.jpg
                  )

              )

            [F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹] => Array
              (
                [dir] => Array
                  (
                    [F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg] => Array
                      (
                        [file] => Array
                          (
                            [0] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219156516克鳄鱼纹(古银扣)-1.jpg
                            [1] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219156516克鳄鱼纹(古银扣)-2.jpg
                            [2] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219166516克鳄鱼纹(古银扣)-3.jpg
                            [3] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219176516克鳄鱼纹(古银扣)-4.jpg
                            [4] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219176516克鳄鱼纹(古银扣)-5.jpg
                            [5] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219186516克鳄鱼纹(古银扣)-6.jpg
                            [6] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\201210102219186516克鳄鱼纹(古银扣)-7.jpg
                            [7] => F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\2558_G_1349878776638.jpg\2558_G_1349878776638.jpg
                          )

                      )

                    [F:\开发测试\test\9.14香奈儿1-10\新建文件夹\shiasd] => Array
                      (
                      )

                  )

              )

          )

      )

  )

)
求帮忙 把上面的数组用递归返回所有的键值到一个一维数组中

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题