namedajipai
namedajipai
2016-03-02 01:00

VB判断字符串中是否有二联号

  • visual basic

Visual Basic判断字符串中是否有二联号,三连号,比如13462220367,就是三联号

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答

为你推荐