G_mumuxi
G木木夕
采纳率75.5%
2016-03-07 14:53

哪位大神能帮我看看这个关于python列表的相关问题?O(∩_∩)O谢谢

已采纳

看看b,c这两个数是否在a的这几组数的范围内,在j就加一,不再就不加

j=0
a = [[23, 26], [45, 67], [45, 69]]
b = 34
c = 46
for i in a:
if i[0] <= 某数 <=i[1]:
就输出j=j+1
同时打破这个循环
else:
比下一对还是回去执行?

  像c这样的数,我不想遍历a,b不再这几组数的范围内,遍历就遍历吧。知道这么个意思,就是写不出来,打破循环也不会用。能否给一段代码?谢谢
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • u013596119 u52983610 5年前
   >>> j=0
  >>> a = [[23, 26], [45, 67], [45, 69]]
  >>> b = 34
  >>> c = 46
  >>> for i in a:
    if (i[0] <= b <= i[1]) or (i[0] <= c <= i[1]):
      j=j+1
  
  
  >>> print j
  2
  >>> 
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • bealing xSeeker~ 5年前

  j = 0
  a = [[23,46],[45,67],[45,69]]
  b = 34

  for item in a :
  for subitem in item:
  if subitem == b:
  j += 1
  print j

  两层循环的遍历就OK了(可能对齐有点问题)

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • devmiao devmiao 5年前
  点赞 1 评论 复制链接分享