qq_43018339
qq_43018339
采纳率0%
2018-09-16 03:20 阅读 1.2k

ubuntu14 安装 npm install -g live-server ,错误该怎么办?

前端文件开发预览
先安装的是curl -o- https://raw.githu
busercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash
再安装nvm install node
然后npm install -g live-server就出错了图片说明

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

  • zaq15csdn greatofdream 2018-09-16 07:31

    看样子是不能访问吧,确定网络没问题的话,可能是被墙了,安装cnpm后,用cnpm替换npm试一试

    点赞 评论 复制链接分享

相关推荐