dongsmail
dongsmail
2021-01-19 13:35
采纳率: 100%
浏览 61

python 调用c语言函数 返回值char*中包含的中文不能正确显示

//c语言
char* GetData()
{
  char buf[64];
  sprintf_s(buf, 64,("执行成功"));
  return buf;
}

# python
lib.GetData.restype = ctypes.c_char_p
str1 = lib.GetData()
print(str1)
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • rubikchen
  502203305 2021-01-19 14:53
  已采纳

  不建议使用局部变量的指针作为返回值,数据会被后续函数覆盖。

  点赞 评论
 • dongsmail
  dongsmail 2021-01-19 15:39

  已解决,确实是这个问题,还是谢谢你的提醒

  点赞 评论

相关推荐