MirandaMeng
MirandaMeng
采纳率72.7%
2021-02-25 18:15

C++简单程序运行结果

已采纳
int a=4, b=5, t=0;
if(a>b)
t=a; a=b; b=t;
cout << "a="<< a << ",b=" << b <<endl;

 

请问b的值为什么是0呀?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • qq_34124780 qq_34124780 2月前

  if(){....}

  如果if后面要执行多句,要用{}包括进去,不然就是默认if后面再执行一句就跳出if了

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐