_Aulfa_
2021-04-21 14:25
采纳率: 75%
浏览 198
已采纳

python,如何把嵌套列表写入txt

现在有一个这样的嵌套列表[[2, 1, 4, 3], [3, 2, 1, 4], [4, 3, 2, 1], [1, 4, 3, 2]],

尝试写入一个txt文档:

2  1  4  3
3  2  1  4
4  3  2  1
1  4  3  2

PS;考虑在不使用模块的情况下

 

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题