weixin_39017744
2019-10-22 22:49
采纳率: 71.1%
浏览 2.1k
已采纳

请问python中如何删除二维列表中值全部为指定数的一列?

二维列表list=
[[0,0,0,0,0,0,1,0]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[0,0,0,1,0,0,1,0]
[1,0,0,0,0,0,1,1]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[1,1,0,1,0,0,1,1]
[1,0,0,0,0,1,1,0]
[0,0,0,0,0,0,0,0]]
其中第三和第五列全部都是0了,则删除这两列。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 吃鸡王者 2019-10-23 15:21
  已采纳

  建议:变量名尽量不要和关键字或内部函数相同,你用list当变量名很容易出问题
  import numpy as py
  arr=np.array([[0,0,0,0,0,0,1,0]
  ,[1,1,0,1,0,1,1,1]
  ,[0,0,0,1,0,0,1,0]
  ,[1,0,0,0,0,0,1,1]
  ,[1,1,0,1,0,1,1,1]
  ,[1,1,0,1,0,0,1,1]
  ,[1,0,0,0,0,1,1,0]
  ,[0,0,0,0,0,0,0,0]])
  arr=arr[:,arr.sum(0)>0]
  print(arr)

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题