jiajia9492
jiajia9492
采纳率100%
2016-02-23 06:53 阅读 2.2k
已采纳

C语言用sizeof求数组长度,为什么结果不对?

int aaaaa[10];
printf("%d/n",sizeof(aaaaa));
结果是40?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-02-23 07:01

  printf("%d/n",sizeof(aaaaa) / sizeof(int));

  点赞 评论 复制链接分享
 • ouchao0727 xiao哦草 2016-02-23 06:55

  sizeof求的不是数组的长度而是数据占用的空间,单位是字节

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐