m0_59171101
2021-06-22 10:46
采纳率: 100%
浏览 35

C语言程序题!! If while语句

请详细的讲解一下 c语言小白谢谢!

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 水星程序店 2021-06-22 10:51
  已采纳

  1+3+5+7 = 16

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 抬头见山 2021-06-22 10:53

  i =0 >> i%2 = 0 >>i++  =1 >>s+=i  s=s+i =1

  i =1 >> i%2 = 1 >>i++  =2 >>continue

  i =2 >> i%2 = 0 >>i++  =3 >>s+=i  s=s+i =4

  i =3 >> i%2 = 1 >>i++  =4 >>continue

  i =4 >> i%2 = 0 >>i++  =5 >>s+=i  s=s+i =9

  i =5 >> i%2 = 1 >>i++  =6 >>continue

  i =6 >> i%2 = 0 >>i++  =7 >>s+=i  s=s+i =16

  i =7 >> i%2 = 1 >>i++  =8 >>continue

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题