m0_61865785
2021-10-18 18:46
采纳率: 100%
浏览 14

想问一下用贪心算法实现活动安排如果活动安排起始时间和结束时间未排序怎么解决

比如说像这样:输入第一行是任务个数n,下面n行,每行是每个活动的开始时间和结束时间(整数类型)

输入样例:
11
2 13
8 12
12 14
3 5
1 4
8 11
6 10
5 9
3 8
5 7
0 6
输出样例:
1 4
5 7
8 11
12 14

  • 好问题 提建议
  • 收藏

相关推荐 更多相似问题