qq_57572226
2021-10-26 01:56
采纳率: 100%
浏览 28

hadoop namenode格式化失败,重新安装报错

img

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • syyyyyyyyyyyyyyh 2021-10-26 09:16
  已采纳

  bin/hdfs namenode -format
  或者
  bin/hadoop namenode -format
  你bin后面带空格干啥

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题