m0_63220481
2021-10-29 10:13
采纳率: 100%
浏览 40

将csv文件转换成dataframe,计算其中一列均值,报错could not convert string to float

img

img

img

img

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题