weixin_53888728
 ー
2021-01-15 16:42

vue导入外部JS,为什么不能执行外部js的代码?

 • node.js
 • vue.js
 • javascript

关键代码如下

 

Home.vue

<script>
 import { Conver } from '../utils/Conver.js'
 export default {

  created: function() {

   alert('1111')
   Conver.test()

 

alert('1111')执行了,但test()没执行。

 

Conver.js

function test() {
  alert('2222')
}

export {
  Conver
}

 

外部js的路径如下

\src\utilsConver.js

 

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答