hchchc6016
hchchc6016
2016-04-11 13:21

小白关于c++string的疑问

  • c++
  • string

string str;
string * p=str.begin();
为什么不能把string的首地址给一个指向string的指针?
那么应该怎么写可以取到指向string首地址的string*类型的指针??

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答

为你推荐